Interim Management

Welkom bij Quintens

Quintens is een bureau voor interim management en organisatieadvies, dat organisaties professioneel ondersteunt bij het realiseren van duurzaam resultaat bij veranderingstrajecten.

Naast algemene managementervaring heeft Quintens binnen veranderingstrajecten uitstekende expertise op het terrein van financiën & control, techniek en (bedrijfs)economische en bedrijfskundige vraagstukken.

Visie

Verandering is een continue cyclus van ontstaan, groei, volwassenheid en afsterven. Iets dat niet meer werkt, wordt gevolgd door iets nieuws. In het inzetten, doorlopen en afronden van de verschillende fases van dit proces vervult Quintens een ondersteunende rol.

Quintens werkt vanuit totaaloverzicht en inlevingsvermogen en kiest voor een geïntegreerde benadering. Een veranderingstraject staat niet op zich en heeft verbindingen met interne en externe stakeholders.

De aanpak van Quintens is gebaseerd op het inzicht dat gemotiveerde mensen een bepalende succesfactor zijn voor het creëren van draagvlak voor veranderingen. Quintens vindt de balans tussen een mensgerichte focus en het bereiken van concreet (meetbaar) eindresultaat. De inzet van interim management is tijdelijk. Daarom streeft Quintens er naar de resultaten van het veranderingstraject zo spoedig mogelijk over te dragen aan het zittend (of nieuwe) management.

Quintens streeft er naar een lerende organisatie te zijn en bouwt relaties op integriteit, oprechtheid, openheid en wederzijds respect. Quintens vindt de balans tussen inhoud en relaties. Lees meer over de mensen van Quintens