Home


Quintens is een bureau voor interim management, organisatieadvies en coaching.

Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren van duurzaam resultaat bij verandertrajecten.

Onze interim managers leiden verandertrajecten. In de rol van directeur, programma- of projectmanager.

Verandering is een continue cyclus van ontstaan, groei, volwassenheid en afsterven. Iets dat niet meer werkt wordt gevolgd door iets nieuws. In het inzetten, doorlopen en afronden van de verschillende fases van dit proces vervult Quintens een ondersteunende rol.

Quintens werkt vanuit totaaloverzicht en inlevingsvermogen. Quintens kiest een geintegreerde benadering. Een verandertraject staat niet op zich en heeft verbindingen met interne en externe stakeholders.

De aanjagers van een verandering zijn gemotiveerde mensen. Quintens vindt de balans tussen een mensgerichte focus en het bereiken van concreet meetbaar resultaat.

 

De inzet van interim management is tijdelijk. Onze interimmers dragen de bereikte resultaten zo spoedig mogelijk over aan het zittend of het nieuwe management. 

 

Quintens streeft er naar een lerende organisatie te zijn en bouwt relaties op integriteit, oprechtheid, openheid en wederzijds respect.